Cursus

EHBO bij kinderen

Mogelijkheden
BasisHerhaling

In de cursus EHBO bij kinderen van Kobra Diensten leert u alles wat nodig is om eerste hulp te verlenen. Cursussen zijn écht praktijkgericht. Dagelijks gebeuren er ongevallen en noodgevallen om ons heen. Weten hoe u moet handelen kan in sommige situaties het verschil tussen leven en dood betekenen.

Cursusinhoud

  • Bewustzijns- ademhalingsstoornissen
  • Bloedsomloop en de stilstand daarvan
  • Beademen en reanimatie
  • Ernstige bloedingen
  • Kneuzingen, verstuiking, ontwrichting en breuken
  • Vergiftigingen
  • Shock en flauwte
  • Warmte en koude letsels
  • Verdrinking en bedelving

Cursus details