Cursus

Bovenloopkraan

Mogelijkheden
BasisHerhaling

Met de cursus bovenloopkraan van Kobra Diensten worden medewerkers opgeleid tot het veilig gebruik van gebruik van diversen hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Door het juiste gebruik van de bovenloopkraan worden risico’s vermeden en voldoet de werkgever aan de gesteld wettelijke ARBO-eisen.

Cursusinhoud

Bij de theorie wordt ingegaan op:

  • Veiligheid, verantwoordelijkheid en aspecten van de Arbo-wetgeving
  • Technische uitleg inclusief lasttabel
  • Controle hijsgereedschappen
  • Aanslaan van lasten

Bij de praktijk wordt ingegaan op:

  • Controle bovenloopkraan incl. lasttabel
  • Controle hijsgereedschappen
  • Veilig aanslaan van lasten
  • Veilig verplaatsen van lasten

Cursus details